Bring organic to your door

Với sức hot của sản phẩm hữu cơ dạo gần đây, sự phát triển của dịch vụ đặt hàng online, phân phối cho các đại lý lớn trên cả nước, để mang sản phẩm hữu cơ đến gần hơn người tiêu dùng.
🥳 Nay nhà C.P green ráo riết trồng thêm nhiều hơn nữa, đa dạng sản phẩm 100% hữu cơ đạt chứng nhận Mỹ và EU, hoàn toàn tự nhiên, không dùng bất cứ chất hoá học nào trong quá trình trồng. Dù là sâu, mọi thứ hoàn toàn được can thiệp bằng thủ công.
❤ Vì niềm tin mà các bạn đã trao gửi!
…..
With the recent popularity of organic products, the development of free delivery service for retail customer in HCM city, and distributors across the country, We gradually bring high quality organic products to your door.
Now C.P Green is expanding organic planting area to meet arising needs, we supply a variety of 100% organic products certified by Control Union, completely natural, without using any chemicals in the planting process.
❤ Because of the trust you have given!

Trả lời
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0818910099