CP Green thành viên của C.P. Việt Nam

CP Green – Hạng mục rau an toàn cũng sẽ phấn đấu để được như các anh chị đi trước nè 🥰🥰

C.P. Việt Nam đứng đầu Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2020- Nhóm ngành : Thực phẩm tươi sống, đông lạnh.
Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2020 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan: người tiêu dùng, chuyên gia… được thực hiện trong tháng 8/2020 và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố ngày 23/9/2020.
Nguồn: https://enternews.vn/top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-thuc-pham-do-uong-nam-2020-182110.html?fbclid=IwAR14pXy-pKG0hHfIgCTHvjYS3xTK0vfcOCfrfb0iogNfPit_J_50sWsyfrk

Trả lời
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0818910099